Loading...
Обекти2021-02-06T18:40:07+02:00

Имате обект за който можем да помогнем?

Свържете се с нас!

За многогодишното си съществуване фирма „Баена“ е изградила множество обекти както на територията на община Тополовград, така и на територията на други общини. Разгледайте краткото описание на изградените от нас обекти.
 • Рекултивация на почва – „Марица Изток“, рудник Трояново 1

 • Направа на отводнителни канали и пътища – рудник 2 и ТЕЦ Марица изток 2

 • Изграждане на част от високоволтовият електропровод за износ на ток за Р. Турция в района на с. Изворово – гр. Любимец.

 • Почистване на сметища в община Тополовград и община Елхово.

 • Направа на улици в гр. Тополовград – ул. „Шипка“ и ул. „Опълченска“

 • Направа на улици в с. Устрем, с. Орешник, с. Срем и с. Мрамор

 • Снегопочистване на републиканска пътна мрежа гр. Елхово – гр. Тополовград – гр. Харманли – гр. Маджарово

 • Изграждане на път за полагане на жп релси от гр.Стралджа до гр. Карнобат

 • Създадени хиляди декари гори, противопожарни ивици и горски пътища, залесени и отгледани стотици хиляди броя фиданки в гр. Хасково, гр. Свиленград, гр. Харманли, гр. Тополовград, гр. Елхово, гр. Ямбол, гр. Маджарово, гр. Болярово и гр. Средец.

 • Направа на язовири за винарната в с. Славейково, в с. Хлябово и комплекс „Дрънчи дупка“ – местност близо до граничната зона в околностите на с. Лесово

 • Почистени хиляди декари пасища и направа на нови лозя

 • Участие в изграждането на ЛОТ-2 на автомагистрала „Марица “ в района на гр. Харманли

Залесяване